تبلیغات
فلسفه
سوالات حیطه بندی شده با تفکیک دروس-استان زنجان
آزمون نوبت اول با کلید-دی92-استان اصفهان

سوالات حل شده فصل اول رشته انسانی
سوالات حل شده فصل دوم رشته انسانیسوالات حل شده فصل سوم رشته انسانی
سوالات تشریحی درس دهم سوالات تشریحی درس دوازدهم سوالات تشریحی درس سیزدهم 
سوالات تشریحی درس هفتمسوالات تشریحی درس هشتم سوالات تشریحی درس نهم
سوالات تشریحی درس چهارم سوالات تشریحی از تمام کتاب سوالات تشریحی درس ششم 
سوالات تشریحی درس اول  سوالات تشریحی درس دوم سوالات تشریحی درس سوم 
سوالات تستی درسهای 5تا8 سوالات تستی چهارفصل آخر مجموعه سوالات 
سوالات تستی درس یک و دو  سوالات تستی از کل کتاب سوالات تستی درسهای 3و4 
سوالات تستی فصل دهم سوالات تستی فصل دوازدهم سوالات تستی سه درس اول
سوالات تستی فصل هفتم سوالات تستی فصل هشتم سوالات تستی فصل نهم 
سوالات تستی فصل چهارم سوالات تستی درس سیزدهم سوالات تستی فصل ششم 
سوالات تستی فصل اول 
سوالات تستی فصل دوم  سوالات تستی فصل سوم ادبیات و زبان فارسی
نمونه سوالات حل شده فصل 9 بانک سوال ادبیات فارسی مفهوی و استاندارد-پیش انسانی

نمونه سوالات حل شده فصل 6 نمونه سوالات حل شده فصل 7نمونه سوالات حل شده فصل 8
نمونه سوالات حل شده فصل 3 نمونه سوالات حل شده فصل 4 نمونه سوالات حل شده فصل 5
نمونه سوالات حل شده درس بیست و هشتم ادبیات انسانینمونه سوالات حل شده فصل 1
نمونه سوالات حل شده فصل 2
نمونه سوالات حل شده درس بیست و پنجم ادبیات انسانینمونه سوالات حل شده درس بیست و ششم ادبیات انسانینمونه سوالات حل شده درس بیست و هفتم ادبیات انسانی
نمونه سوالات حل شده درس بیست و دوم ادبیات انسانینمونه سوالات حل شده درس بیست و سوم ادبیات انسانینمونه سوالات حل شده درس بیست و چهارم ادبیات انسانی
نمونه سوالات حل شده درس نوزدهم ادبیات انسانینمونه سوالات حل شده درس بیستم ادبیات انسانینمونه سوالات حل شده درس بیست و یکم ادبیات انسانی
نمونه سوالات حل شده درس شانزدهم ادبیات انسانینمونه سوالات حل شده درس هفدهم ادبیات انسانینمونه سوالات حل شده درس هجدهم ادبیات انسانی
سوالات حل شده درس سیزدهم رشته انسانی  سوالات حل شده درس چهاردهم رشته انسانی  آزمون زبان فارسی ریاضی و تجربی دبیرستان دکتر حسابی-دیماه 90
سوالات حل شده درس دهم رشته انسانی  سوالات حل شده درس یازدهم رشته انسانی  سوالات حل شده درس دوازدهم رشته انسانی 
سوالات حل شده درس هفتم رشته انسانی  سوالات حل شده درس هشتم رشته انسانی  سوالات حل شده درس نهم رشته انسانی 
سوالات حل شده درس چهارم رشته انسانی  سوالات حل شده درس پنجم رشته انسانی  سوالات حل شده درس ششم رشته انسانی 
سوالات حل شده درس اول رشته انسانی 
سوالات حل شده درس دوم رشته انسانی  سوالات حل شده درس سوم رشته انسانی 
زبان و ادبیات فارسیآزمون زبان فارسی دیماه 92فیـــــــــــزیــــــک
سوالات فیزیک پیش دانشگاهی - کنکور سراسری 93 رشته تجربی

آزمون فیزیک تجربی دبیرستان دکتر حسابی-دیماه 90
آزمون فیزیک ریاضی دبیرستان دکتر حسابی-دیماه 90
سوالات فیزیک پیش دانشگاهی - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی
نمونه سوال فصل2- باپاسخنمونه سوال فصل3- باپاسخنمونه سوال فصل4- باپاسخ
سوالات تشریحی فیزیک 1  سوالات تشریحی فیزیک 1 -نمونه دوم نمونه سوال فصل1- باپاسخ
مجموعه سوالات چهارگزینه ای سینماتیک فیزیک-دیماه 90 آزمون فیزیک (تجربی) دیماه 92زیــــست شناسی
نمونه سوال فصل5- باپاسخ آزمون دبیرستان دکتر حسابی-دیماه 90
نمونه سوال مفهومی  دبیرستان استان گیلان
نمونه سوال فصل2- باپاسخنمونه سوال فصل3- باپاسخنمونه سوال فصل4- باپاسخ
مرحله دوم آزمون زیست شناسی چهارم تجربی
پاسخنامه مرحله دوم آزمون زیست شناسی چهارم تجربی نمونه سوال فصل1- باپاسخ 
امتحان سراسری استان یزد-علوم تجربی(دیماه 91) آزمون زیست شناسی (1) -دی ماه 90 مرحله اول آزمون زیست شناسی چهارم تجربی 


          زمین شناسی

سوالات فصل10چهارم استان آذربایجان شرقی

سوالات فصل9چهارم استان آذربایجان غربی شماره6سوالات فصل9چهارم استان آذربایجان غربی شماره7سوالات فصل9چهارم استان آذربایجان غربی شماره5
سوالات فصل9چهارم استان آذربایجان غربی شماره3سوالات فصل9چهارم استان آذربایجان غربی شماره1
سوالات فصل9چهارم استان آذربایجان غربی شماره4
سوالات فصل8چهارم استان اردبیلسوالات فصل9چهارم استان آذربایجان غربی شماره2سوالات فصل8چهارم دبیرستان اردبیل
سوالات فصل7چهارم استان اصفهان شماره7سوالات فصل7چهارم استان اصفهان شماره8سوالات فصل8چهارم استان اردبیل
سوالات فصل7چهارم استان اصفهان شماره4سوالات فصل7چهارم استان اصفهان شماره5سوالات فصل7چهارم استان اصفهان شماره6
سوالات فصل7چهارم استان اصفهان شماره1
سوالات فصل7چهارم استان اصفهان شماره2سوالات فصل7چهارم استان اصفهان شماره3
سوالات فصل6چهارم شهرستان برازجان استان بوشهر
سوالات فصل7چهارم دبیرستان استان البرز
سوالات فصل7چهارم دبیرستان استان البرز
سوالات فصل5چهارم استان چهار محال و بختیاری
سوالات فصل6چهارم استان ایلام
سوالات فصل6چهارم برازجان استان بوشهر
سوالات فصل3چهارم دبیرستان استان خراسان رضوی
سوالات فصل4چهارم استان خراسان جنوبی
سوالات فصل4چهارم بیرجند خراسان جنوبی
سوالات فصل2چهارم دبیرستان استان زنجان
سوالات فصل2 چهارم استان زنجان
سوالات فصل3چهارم استان خراسان رضوی
سوالات فصل2چهارم تجربی استان خوزستان شماره10سوالات فصل2چهارم ابهر استان زنجان
سوالات فصل2چهارم دبیرستان استان زنجان
سوالات فصل2 چهارم تجربی استان خوزستان شماره7سوالات فصل2چهارم تجربی استان خوزستان شماره8سوالات فصل2چهارم تجربی استان خوزستان شماره9
سوالات فصل2چهارم تجربی استان خوزستان شماره4سوالات فصل2چهارم تجربی استان خوزستان شماره5سوالات فصل2چهارم تجربی استان خوزستان شماره6
سوالات فصل2چهارم تجربی استان خوزستان شماره1
سوالات فصل2چهارم تجربی استان خوزستان شماره2سوالات فصل2چهارم تجربی استان خوزستان شماره3
سوالات فصل1چهارم تجربی استان سیستان و بلوچستان
سوالات فصل1چهارم تجربی دامغان استان سمنان
سوالات فصل1چهارم تجربی مهدیشهر استان سمنان
آزمون علوم زمین دبیرستان دکتر حسابی-دیماه 90
سوالات مفهومی فصل 9
سوالات فصل1چهارم تجربی استان خوزستان
نمونه سوال فصل4- باپاسخنمونه سوال فصل5- باپاسخنمونه سوال فصل6- باپاسخ
نمونه سوال فصل1- باپاسخنمونه سوال فصل2- باپاسخنمونه سوال فصل3- باپاسخریــــاضیــــات
آزمون نوبت دوم شهید بهشتی دلوار-اردیبهشت 93


سوالات تستی دیفرانسیل انتگرال استان البرز با پاسخ
سوالات تستی فصل مشتق دیفرانسیل استان البرز با پاسخ
آزمون ریاضی دبیرستان بعثت رستم آباد خرداد 93
سوالات دیفرانسیل انتگرال  استان هرمزگان-2 سوالات تشریحی دیفرانسیل انتگرال استان البرز-1
سوالات تشریحی دیفرانسیل انتگرال استان البرز-2
آزمون هماهنگ دیفرانسیل  شهرستان مهریز-دی 91 آزمون دیفرانسیل رشته ریاضی رادمنش یزد
سوالات دیفرانسیل انتگرال  استان هرمزگان-1
نمونه سوالات حل شده فصل 5 انسانیسوالات تستی فصل دوم دیفرانسیل انتگرال استان اردبیل با پاسخ
سوالات تشریحی فصل دوم دیفرانسیل انتگرال استان اردبیل با پاسخ
نمونه سوالات حل شده فصل 2 انسانینمونه سوالات حل شده فصل 3 انسانینمونه سوالات حل شده فصل 4 انسانی
آزمون ریاضی تجربی دبیرستان دکتر حسابی-دیماه 90
آزمون ریاضیات گسسته  دبیرستان دکتر حسابی-دیماه 90
نمونه سوالات حل شده فصل 1 انسانی
نمونه سوال فصل3- باپاسخآزمون هندسه تحلیلی دبیرستان دکتر حسابی-دیماه 90
آزمون حساب دیفرانسیل  دبیرستان دکتر حسابی-دیماه 90
سوال و پاسخ-رشته علوم انسانینمونه سوال فصل1- باپاسخنمونه سوال فصل2- باپاسخ
آزمون حساب ودیفرانسیل -خرداد93
سوال و پاسخ-رشته ریاضیسوال و پاسخ-رشته تجربی
آزمون گسسته چهارم ریاضی-خرداد91 آزمون گسسته چهارم ریاضی- خرداد92 آزمون گسسته چهارم ریاضی- خرداد92
آزمون گسسته چهارم ریاضی-دیماه 90 آزمون گسسته چهارم ریاضی-دیماه 90  ارزشیابی ریاضی گسسته چهارم ریاضی-دیماه 90
آزمون تستی رشته انسانی  آزمون گسسته چهارم ریاضی-دیماه 89 آزمون گسسته چهارم ریاضی-دیماه 90
آزمون تستی رشته ریاضی  پاسخ آزمون تستی رشته ریاضی آزمون تستی رشته تجربی  
آزمون شیمی رشته تجربی استعدادهای درخشان- دیماه 92 آزمون زیست شناسی رشته تجربی استعدادهای درخشان- دیماه 92 آزمون زبان انگلیسی رشته تجربی استعدادهای درخشان- دیماه 92 
آزمون ریاضی رشته تجربی استعدادهای درخشان- دیماه 92 آزمون زبان فارسی رشته تجربی استعدادهای درخشان- دیماه 92 آزمون زمین شناسی رشته تجربی استعدادهای درخشان- دیماه 92
مبحث پیوستگی حساب دیفرانسیلآزمون فصل اول حساب دیفرانسیلآزمون ریاضی رشته تجربی استعدادهای درخشان- دیماه 90 
مبحث انتگرال حساب دیفرانسیلسوالات حساب دیفرانسیل مبحث حد حساب دیفرانسیل 
آزمون دیفرانسیل نوبت اول (رشته های ریاضی و انسانی)- مجتمع آموزشی فجر استانبول آزمون دیفرانسیل نوبت اول (رشته ریاضی)- مجتمع آموزشی 22 بهمن آنکارا آزمون دیفرانسیل نوبت اول (رشته ریاضی)- مجتمع آموزشی شهید فهمیده ایروان ارمنستان 
آزمون ریاضی پایه(رشته انسانی)- مجتمع آموزشی امام صادق (ع) تاجیکستان آزمون ریاضی عمومی نوبت اول (رشته تجربی)- مجتمع آموزشی شهید فهمیده ایروان ارمنستان آزمون ریاضی عمومی نوبت اول(رشته تجربی)- مجتمع آموزشی فجر استانبول 
آزمون هندسه تحلیلی نوبت اول(رشته ریاضی)- مجتمع آموزشی 22 بهمن آنکارا آزمون هندسه تحلیلی نوبت اول(رشته ریاضی)- مجتمع آموزشی شهید فهمیده ایروان ارمنستان آزمون ریاضی عمومی نوبت اول(رشته تجربی)- مجتمع آموزشی 22 بهمن آنکارا
آزمون دیفرانسیل1
آزمون گسسته نوبت اول(رشته ریاضی)- مجتمع آموزشی 22 بهمن آنکارا 
آزمون ریاضی نوبت اول(رشته انسانی)- مجتمع آموزشی 22 بهمن آنکارا 
آزمون ریاضی (تجربی) دیماه 92
آزمون هندسه تحلیلی
آزمون گسسته 
حساب دیفرانسیل-دیماه 90ریاضیات گسسته-دیماه 90هندسه تحلیلی
ریاضیات گسسته-خرداد92
هندسه تحلیلی-خرداد92
شیــــمــــــــی
آزمون دی93-دبیرستان محمد تقی جعفری
پاسخنامه آزمون دی93-دبیرستان محمد تقی جعفری

آزمون شیمی ریاضی فیزیک دبیرستان دکتر حسابی-دیماه 90
آزمون دبیرستان دکتر حسابی-دیماه 90
پرسش وپاسخ پیرامون کتاب شیمی
نمونه سوال امتحانی شماره2 نمونه سوال امتحانی شماره3

نمونه سوال امتحانی شماره4

سوالات شیمی4 بخش 4 آزمون شیمی ریاضی و تجربی-سال 92
نمونه سوال امتحانی شماره 1 
سوالات فرادانشی شیمی-13  سوالات فرادانشی شیمی-14  آزمون شیمی-طراح کیانی 
سوالات فرادانشی 10- جدول عامل های شیمیایی به ترتیب حق تقدم در نام گذاری آیوپاک  سوالات فرادانشی شیمی-11  سوالات فرادانشی شیمی-12 
سوالات فرادانشی شیمی-7  سوالات فرادانشی شیمی-8  سوالات فرادانشی شیمی-9 
سوالات فرادانشی شیمی-4  سوالات فرادانشی شیمی-5  سوالات فرادانشی شیمی-6 
سوالات شیمی   سوالات فرادانشی شیمی-1  سوالات فرادانشی شیمی-3 
سوال ها و کلید بخش تعادل های شیمیایی سوالات شیمی-خرداد 91 سوالات شیمی  
شیمی-دیماه 90شیمی-دیماه 86شیمی 4-خرداد 92

زبـــــان انگلیــســـی
آزمون نوبت اول شهرستان جرقویه سفلی
آزمون نوبت اول دبیرستان امام خمینی اصفهان -دی 91

آزمون نوبت اول دی 91- پیش انسانی-دبیرستان حضرت مریم
آزمون نوبت اول دی90- زواره اصفهان
آزمون نوبت اول دبیرستان فرزانه اقدمی - دی 91
آزمون نوبت اول دی90-دبیرستان خدیجه کبری استان اصفهان
آزمون نوبت اول-دی91- پیش تجربی/انسانی-دبیرستان زهرائیه
آزمون نوبت اول دی 91- پیش تجربی-دبیرستان حضرت مریم
نمونه سوالات درس چهارم استان اصفهان

نمونه سوالات درس پنجم استان اصفهان

نمونه سوالات درس ششم  استان اصفهان
نمونه سوالات درس اول استان اصفهان
نمونه سوالات درس دوم استان اصفهان
نمونه سوالات درس سوم  استان اصفهان
سوالات حل شده درس 6  انسانیسوالات حل شده درس 7  انسانیسوالات حل شده درس 8  انسانی
سوالات حل شده درس 3  انسانیسوالات حل شده درس 4  انسانیسوالات حل شده درس 5  انسانی
آزمون زبان انگلیسی ریاضی و تجربی دبیرستان دکتر حسابی-دیماه 90
سوالات حل شده درس 1  انسانی
سوالات حل شده درس 2  انسانی
دو نمونه سوال از گرامر دروس یک و دو و کاربرد لغت درس 3 آزمون زبان انگلیسی ریاضی دبیرستان دکتر حسابی-دیماه 90 زبان انگلیسی-خرداد 92
نمونه سوال درس اول
نمونه سوال درس دوم  درس چهارم زبان 4 
زبان انگلیسی-دیماه 90زبان انگلیسی-درس اولزبان انگلیسی-درس دوم
زبان انگلیسی-درس سومزبان انگلیسی-درس چهارمزبان انگلیسی-درس پنجم
زبان انگلیسی-درس ششمزبان انگلیسی-درس هفتمزبان انگلیسی-درس هشتم
زبان انگلیسی-پایان ترم


معارف اسلامی(دین و زندگی)
نمونه سؤالات دین و زندگی پیش دانشگاهی
نمونه سوالهای پیش دانشگاهی منطقه جوادآباد

سوالات درسهای اول و دوم
آزمون پیش دانشگاهی الزهرا اسکو
آزمون استان قزوین
نمونه سوالات حل شده درس 9 نمونه سوالات حل شده درس 10 سوالات درس به درس-سال تحصیلی 93-94
سؤالات متن درس دین وزندگی4 -سال93-94
نمونه سوالات حل شده درس 7
نمونه سوالات حل شده درس 8
نمونه سوال درس5- باپاسخنمونه سوال درس6- باپاسخآزمون معارف ریاضی و تجربی دبیرستان دکتر حسابی-دیماه 90
نمونه سوال درس2- باپاسخنمونه سوال درس3- باپاسخنمونه سوال درس4- باپاسخ
سوالات تستی طرح سوال از درس ششم 

نمونه سوال درس1- باپاسخ

آزمون معارف اسلامی دیماه 92
مجموعه سوالات نهایی درس به درس
 سوالات تشریحی با پاسخعــــربی

آزمون درس4-دبیرستان پارس

آزمون درس5-دبیرستان پارسآزمون درس6-دبیرستان پارس
آزمون درس1-دبیرستان پارس
آزمون درس2-دبیرستان پارسآزمون درس3-دبیرستان پارس
نمونه سوالات حل شده درس 10  انسانینمونه سوالات حل شده درس 11  انسانینمونه سوالات حل شده درس 12  انسانی
نمونه سوالات حل شده درس 7  انسانی
نمونه سوالات حل شده درس 8  انسانینمونه سوالات حل شده درس 9  انسانی
سوالات حل شده درس چهارم رشته انسانی سوالات حل شده درس پنجم رشته انسانی سوالات حل شده درس ششم رشته انسانی
سوالات حل شده درس اول رشته انسانی
سوالات حل شده درس دوم رشته انسانی سوالات حل شده درس سوم رشته انسانیتاریخ شناسی
نمونه سوالات تستی درس دوازدهم منطقه فلاورجان استان اصفهان


نمونه سوالات تستی درس دوازدهم استان اصفهان-1
نمونه سوالات تستی درس دوازدهم دبیرستان سمیه استان اصفهان
نمونه سوالات تستی درس دوازدهم دبیرستان شهید موحدی ناحیه 3 استان اصفهان
نمونه سوالات امتحانی درس دواردهم-شاهین شهر اصفهان -سال92
نمونه سوالات تستی درس دوازدهم-استان اصفهان -2
نمونه سوالات تستی درس دوازدهم استان اصفهان -3
نمونه سوالات تستی درس سوم

نمونه سوالات تستی درس چهارم

نمونه سوالات تستی درس پنجم
پاسخ سوالات تستی درس های 1 تا 5
نمونه سوالات تستی درس اول
نمونه سوالات تستی درس دوم
نمونه سوالات حل شده درس 13 انسانینمونه سوالات حل شده درس 14 انسانینمونه سوالات حل شده درس 15 انسانی
نمونه سوالات حل شده درس 10 انسانینمونه سوالات حل شده درس 11 انسانینمونه سوالات حل شده درس 12 انسانی
نمونه سوالات حل شده درس 7 انسانینمونه سوالات حل شده درس 8 انسانینمونه سوالات حل شده درس 9 انسانی
نمونه سوالات حل شده درس 4 انسانینمونه سوالات حل شده درس 5 انسانینمونه سوالات حل شده درس 6 انسانی
نمونه سوالات حل شده درس 1 انسانی
نمونه سوالات حل شده درس 2 انسانینمونه سوالات حل شده درس 3 انسانیجغــــرافیا
نمونه سوالات تستی فصل4 استان قمنمونه سوالات تستی فصل5 استان قمنمونه سوالات تستی فصل6 استان قم
نمونه سوالات تستی فصل1 استان قمنمونه سوالات تستی فصل2 استان قم
نمونه سوالات تستی فصل3 استان قم
سوالات حل شده درس هفتم رشته انسانی
سوالات حل شده درس هشتم رشته انسانیسوالات حل شده درس نهم رشته انسانی
سوالات حل شده درس چهارم رشته انسانیسوالات حل شده درس پنجم رشته انسانیسوالات حل شده درس ششم رشته انسانی
سوالات حل شده درس اول رشته انسانیسوالات حل شده درس دوم رشته انسانیسوالات حل شده درس سوم رشته انسانیعــلوم اجتماعی
سوالات حل شده درس سیزدهم رشته انسانیسوالات حل شده درس چهاردهم رشته انسانیآزمون جبرانی-استان اصفهان
سوالات حل شده درس دهم رشته انسانیسوالات حل شده درس یازدهم رشته انسانیسوالات حل شده درس دوازدهم رشته انسانی
سوالات حل شده درس هفتم رشته انسانیسوالات حل شده درس هشتم رشته انسانیسوالات حل شده درس نهم رشته انسانی
سوالات حل شده درس چهارم رشته انسانیسوالات حل شده درس پنجم رشته انسانیسوالات حل شده درس ششم رشته انسانی
سوالات حل شده درس اول رشته انسانی
سوالات حل شده درس دوم رشته انسانیسوالات حل شده درس سوم رشته انسانی           هنر و ادب فارسی
سوالات حل شده فصل چهارم


سوالات حل شده فصل اول
سوالات حل شده فصل دوم
سوالات حل شده فصل سوم


سوالات امتحانات نهایی پیش دانشگاهی

رشته ریاضی فیزیک
رشته علوم تجربیرشته علوم انسانی
رشته علوم و معارف اسلامی
رشته هنر
لل